Martina Brunell är musikmagister i musikpedagogik från Sibelius-Akademin och har studerat kyrkomusik vid samma högskola (Konstuniversitetet), med körledning som fördjupningsområde. Martina jobbar som lektor i musik i Grankulla och leder barnkörsverksamheten vid Granhultsskolan som omfattar flera barnkörer. Hon har tidigare varit dirigent för damkören Vox Femina och Nordsjö sångkör. Martina verkar också aktivt som musiker och ackordeonist i olika sammanhang.